Bakkenes Historie & Genealogie

Deze site staat alle Bakkenessen en aangetrouwde familieleden ter beschikking bij het vastleggen van onze familie geschiedenis. Veel is al bekend. Maar nog lang niet alles!


Maak gebruik van deze site wanneer u iets te melden heeft. Dat kan van alles zijn zoals geboorte, huwelijk, overlijden, behaalde studieresultaten, ondernemingen etc. Contact

Bakkenes Is een oude familienaam, voortgekomen uit het middeleeuwse geslacht Van Bakenes (ook wel geschreven als Van Baeckenes, Van Backenesse en andere verschrijvingen).Verder terug in de tijd voortgekomen uit het oude ridderlijke geslacht Persijn (Kennemerland). De Bakenesser kerk, de Bakenesser gracht en het mooie Hofje De Bakenesser Camer, opgericht in 1395 in Haarlem herinneren daar nog aan. Naar dat oude geslacht is veel onderzoek verricht maar veel vragen bleven nog open en voortgaand onderzoek is dus gewenst. De familienaam Bakkenes kwam vooral voor in Holland en Utrecht maar eveneens al in de 14e / 15e eeuw nabij Lunteren waar zich eeuwen lang een boerengoed, “huys en hofstede Baeckenes” bevond. Ook nabij Veenendaal stond ooit een “Huys en Hofstede van outs Backenes genaemt”. En zelfs in Arnhem werd in 1566 een “huys en hoffstede geheiten Den Backenes by die Velperpoert” gevonden. Over die oude goederen is door ons onderzoek veel aan de vergetelheid onttrokken De huidige twee families Bakkenes, die nu in Nederland nog voorkomen, kunnen met recht gerekend worden tot twee oude “Veluwse Geslachten”.

ONDERZOEK

De namen die binnen ons onderzoek vallen zijn:

* Bakkenes
* Backenes
* Baekenes
* Van Bakkenes
* Van Bakenes
* Van Baekenesse
* Bakkernes

En mogelijke andere schrijfwijzen. Er is sprake van enkele stamreeksen met een van de bovenstaande namen die (nog) niet bewijsbaar op elkaar aansluiten. Daarop richt zich in het bijzonder ons onderzoek. Ook zijn enkele stamreeksen aantoonbaar uitgestorven. Deze laatste zijn desondanks wel bestudeerd en kregen een plaats in het boekwerk over de families (Van) Bakkenes

webmaster: Wilant Bakkenes 2013