Bakkenesserkerk

De Bakenesserkerk

Had onze belangstelling op 4 juli 2009 toen in de Athenaeum Boekhandel te Haarlem een boekje werd gepresenteerd door de auteur A.Hellwig met als titel, ‘Bakenesserkerk Hoogtepunt in Haarlems historie’

Wij waren die warme zaterdagmiddag aanwezig bij de presentatie.

Het interessante boekje is verkrijgbaar bij de Athenaeum Boekhandel.

Boek baknesserkerk

De kerk is nu eigendom van de gemeente Haarlem die doende is de kerk een semie-openbare bestemming te geven.
>De Bakenesserkerk maakte veel markante momenten in de geschiedenis van Haarlem ‘persoonlijk’ mee. De kerk keek neer op twee grote stadsbranden en op het beleg van Haarlem. In 1943 ontsnapte de kerk ternauwernood aan een definitieve ondergang. Een Duits vliegtuig stortte vlak naast de Bakenesserkerk neer toen het een schijngevecht hield met een ander Duits vliegtuig. Maar al eerder, in de 16de eeuw, bedreigden sloopplannen de toenmalige Onze Lieve Vrouwe Kerk. Dat de Bakenesserkerk nog bestaat en haar huidige culturele functie kon krijgen is mede te danken aan de Stichting Vrienden van de Bakenes die ontstond toen de kerk aan particuliere ondernemers verkocht dreigde te worden. Ze had als doel de kerk een passende bestemming te geven in het sociale en culturele leven van Haarlem. Dat lukte toen de gemeente eigenaar werd en het kantoorgedeelte van de Haarlemse Archeologische dienst er werd gevestigd.<

VAN HARTE AANBEVOLEN.

En met dank aan de mensen van de Stichting Vrienden van de Bakenes voor hun inzet tot behoud en zinvolle bestemming van dit monument!