Boek Bakkenes

B A K K E N E S

Een Studie over Ontstaan, Genealogie en Verspreiding van deze Nederlandse Familienaam.

600 pagina’s op A4 formaat gebonden in een ringband en verpakt in een bewaardoos.

 

 

Over de Inhoud: (verkorte weergave)

Deel 1 Over het Onderzoek en de Onderzoekers

Over Ontstaan, Verklaring en Verspreiding van deze Naam

Over Zegels en Wapens

Over Herengoederen en Boerengoederen

Over ‘Merckwaerdighe Saecken’

Deel 2 Over het (voor) Geslacht Persijn

Over het vroegste Geslacht Van Bakenesse

Over het Geslacht Geltsack van Bakenes

Over Van Bakenes(se) te Utrecht, Alphen, Leiden en Delft

Index op namen

Deel 3 Over de Veluwse Geslachten (Van ) Bakkenes/Backenes/

Baeckenesse/Bakkernes

Over (Van) Bakkenes te Nijkerk, Barneveld, Veenendaal

en Lunteren en de Genealogieën Bakkenes tot op Heden

Ook de uitgestorven families Bakkenes zijn opgenomen

Index op namen

Deel 4 Samenvatting en Noten

Geraadpleegde Archieven en geraadpleegde Literatuur

Door het toepassen van een eenvoudig nummeringsysteem kunt u uw voorouders terugvinden tot de vroegste stamvaders, waar zij woonden, werkten, etc.

Aan alle Bakke(r)nessen, hun vrienden en aangetrouwde familieleden,

De belangstelling voor genealogie of stamboomonderzoek neemt nog steeds toe. Meer vrije tijd, betere bereikbaarheid en openbaarheid van archieven, de computer en het Internet dragen daaraan bij. Niet zo verwonderlijk want welke Bakkenes wil niet weten waarom we Bakkenes heten?

  • Waar komt die oude familienaam vandaan?
  • Wie waren, waar woonden en waar werkten onze voorouders?
  • Hoe ver gaat die geschiedenis terug?…………hėėl ver!
  • Zijn alle Bakkenessen familie van elkaar?

Allemaal vragen waarop wij antwoorden zochten en vonden na jaren ijverig speurwerk in vaak zeer oude documenten!