Internet en Genealogie

Een Bakkenes in uw Stamboom, Kwartierstaat, Parenteel?

Internet geeft een zich uitbreidend aantal mogelijkheden voor genealogen die op zoek zijn naar hun voorouders.

Behoudens persoonlijke sites zijn daar o.m. GeneaNet, Genealogie Online met Stamboom Forum,  etc op internet te vinden.

Velen maken terecht dankbaar gebruik van internet en haar mogelijkheden tot onderzoek en publicatie van genealogische gegevens.

Wat echter opvalt is dat veel gegevens incompleet en/of soms onjuist zijn. Een jaartal met een vraagteken daarachter volstaat vaak bij het vermelden van geboortejaar etc. En dat is jammer, want vrijwel altijd zijn bij ons de volledige gegevens bekend!

Ook al betreft het uiteraard ook vaak ‘aangetrouwde’ Bakkenessen, er is alles voor te zeggen de gegevens te completeren!

Omdat het om enkele honderden namen Bakkenes gaat is het voor ons ondoenlijk aan elke onderzoeker via e-mail de aanvullende en/of juiste gegevens te verstrekken.

Graag wijzen wij daarom op onze ‘Studie over Ontstaan, Genealogie en Verspreiding van de Nederlandse Familienaam’

Daarin vrijwel alle Bakkenes en Bakkernes gegevens compleet. Ook die van uitgestorven takken. 600 pagina’s incl. index.

Het mooi uitgevoerde boek is te koop maar ook in te zien in de Bibliotheek van het CBG (centraal Bureau voor genealogie), de NGV (Nederlandse Genealogische Vereniging ) en VG (Vereniging Veluwse Geslachten) zowel als in het Frans Halsmuseum te Haarlem en de Bibliotheek te Arnhem.

Bovendien beschikken intussen 90 families Bakkenes over dit familieboek!

Wij stellen het op prijs dat familieleden Bakkenes worden vermeld met hun volledige antecedenten!

Hebt u vragen? Neem even contact met ons op!