Welkom

Welkom op de familie site Bakkenes!
Deze staat alle Bakkenessen en aangetrouwde familieleden ter beschikking bij het vastleggen van onze familie geschiedenis. Veel is al bekend. Maar nog lang niet alles! Maak gebruik van deze site wanneer u iets te melden heeft. Dat kan van alles zijn zoals geboorte, huwelijk, overlijden, behaalde studieresultaten, ondernemingen etc.

Beschikt u zelf over een website met familie gegevens over Bakkenes? Voert u een bedrijf onder de naam Bakkenes? U kunt adverteren of wij kunnen een link plaatsen. Neem even contact met ons op over hoe wij uw gegevens kunnen inpassen.

Bij voldoende belangstelling overwegen wij een tweede druk van het boek ‘ Bakkenes, een Studie over Ontstaan, Genealogie en Verspreiding van deze Nederlandse Familienaam’

Maar ook van de eerste druk zijn nog exemplaren te koop. (niet commercieel, geen winstoogmerk!)

U kunt zich hier als belangstellende melden.

Bakkenes

Is een oude familienaam, voortgekomen uit het middeleeuwse geslacht Van Bakenes (ook wel geschreven als Van Baeckenes, Van Backenesse en andere verschrijvingen).Verder terug in de tijd voortgekomen uit het oude ridderlijke geslacht Persijn (Kennemerland).
De Bakenesser kerk, de Bakenesser gracht en het mooie Hofje De Bakenesser Camer, opgericht in 1395 in Haarlem herinneren daar nog aan. Naar dat oude geslacht is veel onderzoek verricht maar veel vragen bleven nog open en voortgaand onderzoek is dus gewenst.
De familienaam Bakkenes kwam vooral voor in Holland en Utrecht maar eveneens al in de 14e / 15e eeuw nabij Lunteren waar zich eeuwen lang een boerengoed, “huys en hofstede Baeckenes” bevond. Ook nabij Veenendaal stond ooit een “Huys en Hofstede van outs Backenes genaemt”. En zelfs in Arnhem werd in 1566 een “huys en hoffstede geheiten DenBackenes by die Velperpoert” gevonden. Over die oude goederen is door ons onderzoek veel aan de vergetelheid onttrokken De huidige twee families Bakkenes, die nu in Nederland nog voorkomen, kunnen met recht gerekend worden tot twee oude “Veluwse Geslachten”.

De namen die binnen het aandachtsgebied van ons onderzoek vallen zijn:

* Bakkenes
* Backenes
* Baekenes
* Van Bakkenes
* Van Bakenes
* Van Baekenesse
* Bakkernes

En mogelijke ander schrijfwijzen.

Er is sprake van enkele stamreeksen met een van de bovenstaande namen die (nog) niet op elkaar aansluiten. Daarop richt zich in het bijzonder ons onderzoek. Ook zijn enkele stamreeksen aantoonbaar uitgestorven. Deze laatste zijn desondanks wel door ons bestudeerd en kregen een plaats in het boekwerk over de families (Van) Bakkenes

Studiegroep

Hoe het allemaal precies in elkaar zit is nog steeds onderwerp van studie. Tal van archieven werden bezocht, van tal van documenten werden kopieën gemaakt en zo ontstond een familiearchief Bakkenes. De gegevens uit dat archief werden samengevat in een kloek boekwerk van 600 pagina’s op A4 formaat.
Daarin ook interessante historische gegevens over betekenis van de naam, over zegels en wapens, over heren en boerengoederen en alle genealogieën van zowel uitgestorven takken als de nu nog bestaande takken. Uiteraard ontbreken indexen op namen niet omdat voor genealogische kwartierstaten een toenemende belangstelling bestaat.
Daarmee is de studie nog niet afgerond. Veel valt er nog te onderzoeken en dat is voor liefhebbers van geschiedenis en genealogie boeiend vrije tijd werk. Hulp wordt dan ook zeer gewaardeerd! Belangstellenden voor archiefonderzoek kunnen zich met ons in verbinding stellen. Uiteraard zijn wij bereid daarbij de nodige info te verstrekken en zo nodig de helpende hand te bieden. Wie kennis wil nemen van de genealogieën Bakkenes en/of belangstelling heeft voor het “Boek Bakkenes” in het bijzonder kan zich met ons in verbinding stellen. Het boek bevat tal van interessante historische gegevens en is rijk geïllustreerd. Er verschijnen regelmatig Aanvullingen en Supplementen.

De huidige werkzaamheden van de Studiegroep Geslachten Bakkenes…

Deze bestaan uit het verzamelen van de persoonsgegevens ten behoeve van de genealogie. De bronnen worden gecontroleerd en de database eventueel aangevuld. Ook worden er deelonderzoeken uitgevoerd bijvoorbeeld naar herengoederen en boerengoederen etc. Een aantal malen per jaar komt de studiegroep bij elkaar om de resultaten te bespreken. Daar worden dan ook de besluiten genomen. Verder wordt bekeken welke zaken worden opgepakt en op welke wijze dit het beste kan gebeuren.

Wie belangstelling heeft kan meedoen! Laat van je horen! We helpen daarbij graag!

Ook over de huidige generaties Bakkenes worden wij graag geïnformeerd. Recente gegevens zijn immers nog niet voor onderzoek vrijgegeven i.v.m. privacy, maar alle ‘nieuwe’ Bakkenessen hebben recht op een plaatsje (en eventueel plaatje/foto) in een tweede druk van het boek!